Historik

Kort Historik, Åmbergsskolan.

I slutet av 1970-talet växte planerna på en ny skola i Åmberg fram och den 6 juni 1980 skulle anbuden för byggande vara innne hos Sunne kommun. Byggstarten skulle ske redan i vecka 26, alltså i slutet av juni så det var bråttom med att få klart med olika entreprenörer. Huvudentreprenör blev Bröderna Nilsson Byggands AB från Sunne. Förutom Bröderna Nilsson Byggnads AB var andra företag kontrakterade att utföra installationen av El, Värme och sanitet, Luftbehandling samt själva köksdelen. 

Den totala byggkostnaden uppgick till 9,4 milj. kr, mycket pengar på den tiden.

Rektor för skolprojektet under denna tid var Lennart Edberg, grundare av "Vi i Femman". Edberg var väldigt kulturintresserad så på hans intiativ bygdes den sk. teatergropen i mediateket för att leverna skulle kunna spela barnteater där. Säkert är det så många av dagens pensionärer som varit där och lyssnat till sina barnbarn. Jag är själv en sådan. En annan intressant detalj är växtrummet, som är inrett med en mängd växtbelysningar. 

I handlingarna för skolans uppförande kan man utläsa bla. att gymnastiksalen ansågs bli alldeles för liten så man lyckades få till beslut på att den skulle göras betydligt större än vad som från början föreslagits. Under senare tid uppfördes även en paviljong på sidan av huvudbyggnaden där förskolan höll till. Den är idag flyttad.

Skolan fungerade som låg och mellanstadieskola i drygt 30 år innan det var dags att lägga ned. Förändringar i skolsystem, krav på lokaler mm. innebar att skolan inte uppfyllde de krav som ställdes utan stora investeringar, så därför beslutades att skolan skulle läggas ned och rivas.

Detta var ett beslut som inte föll i god jord hos ett antal engagerade sunnebor. De båda pensionärsorganisationerna SPF och PRO, med Stefan Blomqvist och James Montgomery i spetsen, såg här en möjlighet att få till ett sk. allaktivitetshus där flera föreningar hade möjlighet att få tillgång till fina lokaler. Det skulle dessutom bli ganska kostsamt att riva. Det handlade om miljoner.

Efter ett gediget arbete från nämnda personer lyckades man till slut få till en överenskommelse med Sunne kommun om att göra den gamla skola till ett "Allaktivitetshus" där "hemlösa" föreningar nu har tillgång till mycket fina lokaler för sin verksamhet.

Tillsvidare betalas en årshyra på 200 000:- kr till kommunen.Bo Gunnarsson


Från invigningen

Gemytligt  vid invigningen.