Hem

Allaktivitetshuset invigdes lördagen den den 14 september 2019. Nyttjanderättsavtalet med Sunne kommun löper f n fram t o m 31 december 2027.GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET

ÖNSKAS ALLA!

Håll Er i Form!

Så har då verksamheten på Allaktivitetshuset Åmbergsskolan kommit igång med flera verksamheter som pågår. De föreningar som är initiativtagare till Åmbergs Allaktivitetshus Ideella Förening är Sunne Kraftsport, PRO, SPF-Fryksdalen och Islamska kulturförening.

Allaktivitetshuset Åmberg är en ideell förening med organisationsnummer 802523-5519.

Post och besöksadress är: Bergvägen 1, 686 31 Sunne. Intranät: Guest 123.


Föreningen har till ändamål att främja medlemmars intressen genom att skapa förutsättningar för medlemmars aktiviteter, gränsöverskridande gemenskap, bryta isolering och öka fysiska aktiviteter. Med medlemmar menas antagna föreningar och deras medlemmar inom Sunne kommun. Enligt stadgarna kan alla föreningar i kommunen söka medlemskap hos oss, och därmed ha tillgång till våra lokaler genom bokning.

Under hösten 2019 har genom projektet "Ensam Hemma" lokalerna kunnat upprustats med div. utrustning så att verksamheter kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Fortfarande tar dock föreningen gärna emot bidrag för att kunna fortsätta att driva Allaktivitetshuset med avsett syfte.

Vi, Allaktivitetshusets vänner, tycker att detta projekt är av mycket stor betydelse för Sunnes föreningsliv, och framförallt för äldre ensamma som annars inte har någon, eller i varje fall begränsad möjlighet att få kontakt med andra människor. Om Du tycker att detta är ett projekt väl att stödja skänk då en valfri summa så att verksamheten kan fortsätta utvecklas. Många bäckar små osv... Ditt bidrag kan vara avgörande för projektets utveckling och fortlevnad, speciellt så här i uppstarten.

Stöd projektet genom att skänka en penning efter bästa förmåga till verksamheten. Varje bidrag emottages med stor tacksamhet.

Pengar kan sättas in på Åmbergsskolans Allaktivitetshus Ideella Förening.

Bg. 890-0086  Swish 123 580 1493


 Som medlemsförening nyttjar du alla våra lokaler efter erlagd årsavgift vilken bestäms efter överenskommelse mellan föreningen och Allaktivitetshuset. Även privatperson kan du förhyra olika lokaler genom bokning. Kostnadsuppgift får ni i samband med bokning. Våra lokaler är: Komplett kök för tillagning av enklare rätter eller catering, Glas och porslin mm finns för 60 gäster vilket även är det antal som matsalen rymmer. Övriga lokaler är: Större konferenssal samt ett antal mindre rum för utbildning och sammanträden. Vidare finns en komplett träslöjd och en vävstuga/sömnad/ läderarbeten. Vissa regler för bokning av dessa lokaler gäller.


Bokningsnummer för lokaler sker i första hand via mail till; marianne.jamesmy@gmail.com

eller telefon 070-3800742


Permanent förhyr Sunne Kraftsport 3 lektionssalar för egenträning dagtid mellan kl 0700 -2200. Muslimska Kulturföreningen 2 lektionssalar för egenverksamhet. Sunne karateklubb 1 lektionssal för egenträning och utbildning av barn- och ungdomsverksamhet, Sunne kommun förhyr 1 lektionssal för utbildning av hjälpmedel  till sina anställda. Vidare förhyr kommunen kök/matsal onsdagar och fredagar för "dagträffen" vilket innebär att ensamma pensionärer får komma dit och uppleva  gemenskap.
Här finns plats för många fler!

Besöksräknare