Hem

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET

ÖNSKAS ALLA!

Håll Er i Form!

Så har då verksamheten på Allaktivitetshuset Åmbergsskolan kommit igång med flera verksamheter som pågår. De föreningar som är initiativtagare till Åmbergs Allaktivitetshus Ideella Förening är Sunne Kraftsport, PRO, SPF-Fryksdalen och Islamska kulturföreningen.

Syftet med Allaktivitetshuset är att förhindra social isolering.

Under hösten 2019 har genom projektet "Ensam Hemma" lokalerna kunnat upprustats med div. utrustning så att verksamheter kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Fortfarande tar dock föreningen gärna emot bidrag för att kunna fortsätta att driva Allaktivitetshuset med avsett syfte.

Vi, Allaktivitetshusets vänner, tycker att detta projekt är av mycket stor betydelse för Sunnes föreningsliv, och framförallt för äldre ensamma som annars inte har någon, eller i varje fall begränsad möjlighet att få kontakt med andra människor. Om Du tycker att detta är ett projekt väl att stödja skänk då en valfri summa så att verksamheten kan fotsätta utvecklas. Många bäckar små osv... Ditt bidrag kan vara avgörande för projektets utveckling och fortlevnad, speciellt så här i uppstarten.

Stöd projektet genom att skänka en penning efter bästa förmåga till verksamheten. Varje bidrag emottages med stor tacksamhet.

Pengar kan sättas in på Åmbergsskolans Allaktivitetshus Ideella Förening.

Bg. 890-0086

Behöver Du hyra lokaler för Ditt årsmöte eller privata fest så går det bra att göra det av Allaktivitetshuset. Köket är idag fullt igång. Ring nedanstående nummer. 


Bokningsnummer för lokaler är 073-9812000

E-post: sunne.allhuset@gmail.com

Allaktivitetshuset invigdes lördagen den den 14 september 2019.
Här finns plats för många fler!

Besöksräknare